Libor Mattuš


Libor Mattuš vystudoval Kulturní studia Číny v Brně a několik let působil jako tlumočník a lektor čínského jazyka. Jako instruktor bojových umění, která učí přes 12 let, se dostal také k otužování a chladové terapii. Po rozpadu dlouholetého vztahu pocítil během těžkých životních chvil pozitivní účinky chladu na psychiku i tělo. Dnes pracuje s mnoha špičkovými sportovci na národní i mezinárodní úrovni a školí ve firmách jako STRV, Red Hat, O2, VÚB, Sberbank nebo J&T Bank. Vystupuje na HR, zdravotních a seberozvojových konferencích. Školí také na několika státních a soukromých univerzitách, přednášel opakovaně na Sportovní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je garantem první katedry biohackingu v ČR, na Essential college v Brně.